Нашият екип


Ветеринарни услуги

 • Образна диагностика
 • Хирургия
 • Офталмология
 • Дентална медицина
 • Клиникодиагностични прегледи
 • АГ и репродукция
 • Паразитология
 • Вътрешни болести
 • Стационар
 • Лабораторна диагностика
 • Имунопрофилактика