Хирургия

Разполагаме с добре оборудвани операционни зали с възможност за инхалационна анестезия, мониторинг на пациента, реанимация, електроскалпели и радио електроскалпели, операционен микроскоп и други.

В нашите клиники се практикуват :

  • коремна хирургия;
  • гръдна хирургия;
  • онкохирургия;
  • мекотъканна хирургия;
  • ортопедия и травматология (вкл. и реконструктивни костни пластики );
  • пластична хирургия;
  • електрохирургия;
  • офталмохирургия.

 

Виж цените