Паразитология

 

  • Обезпаразитяване-вътрешно;
  • Обезпаразитяване-външно;
  • Овоскопско изследване;
  • Тестови диагностикуми;
  • Кожни проби;
  • Профилактика на паразитни заболявания;
  • Терапия и контрол на паразитните заболявания;
  • Обезпаразитяване на групи животни ;
  • Третиране на площи. 
Виж цените