Вътрешни болести

Разполагаме с широк набор от диагностични възможности като апаратура и диагностикуми,които ни помагат за терапията и диагностиката на нашите пациенти,както и със широка гама от фармацевтични продукти даващи ни възможност за комплексна и адекватна терапия.

Виж цените