Стационар

Разполагаме с около 20 места за кучета и 12 места за котки, както и с мобилни клетки за дребни животни. Клетките са съобразени с вида, големината и проблема на всеки един от пациентите. 

Стационара е разделен по видове животни - отделно за кучета, отделно за котки, отделно за птици и отделно за екзотични животни.

Клетките са с изключително ниво за хигиенизация, разположени в климатизирани помещения, с принудителна вентилация и контрол на влажността на възхуда, както и възможност за корекция със специализирана техника.

Стационара е с денонощна охрана, вкл. СОТ.

Клетките се оборудват при настаняване на пациентите с необходимите аксесоари за престоя, вземайки впредвид спецификата и изискванията на болното или оперирано животно.

Пациентите на специален режим се хранят и разхождат съобразно предписанията на лекуващият лекар, като стриктно се спазват предписаните диети и режим на движение.

Пациентите на общ режим се хранят с висококачествена гранулирана храна съобразно вида на животното и се разхождат 3-кратно за 24 ч.

Виж цените