Лабораторна диагностика

Всички наши клиники разполагат с модерно оборудвани параклинични лаборатории

Предлагаме : 

Микроскопски излседвания 

  • Паразитологични;
  • Микологични;
  • Кръвни натривки;
  • Цитонамазки;
  • Седимент урина;
  • Копропроби;
  • Кожни проби;
  • Отпечатъчни препарати;

Хематологичен анализ

  • пълна кръвна картина; / хематологичен анализатор /
  • биохимичен анализ на кръв и урина / биохимичен анализатор /

Проследване на функцията на черен дроб, бъбреци, панкреас, жлъчни пътища и резервоари, сърдечен мускул.

Антигенни и антителни тестове за заразни и паразитни заболявания

Хормонални изследвания

 

Виж цените